Biz Kimiz?

Biz Kimiz?

Biz Kimiz? 

Aymed Medikal Teknoloji, yüksek kalite anlayışı, güvenilir ve eğitimli uzman kadrosu ile medikal sektörde 26. yılını kutlamanın gururu ile faaliyet göstermektedir.

Şirketimiz yapmakta olduğu Ar-Ge çalışmaları sonucu, ürettiği yüksek teknoloji ürünleri ve geliştirdiği yazılımları ülkemize kazandırdığı gibi global pazarda da giderek güçlenen bir aktör olarak yerini almaktadır.

  • Ürodinami Sistemleri

  • Üroflow Sistemleri

  • Anorektal ve Özefagus Manometri Sistemleri

  • Pnömatik Taşkırma Sistemleri

  • Enüretik Alarm Sistemleri

  • Medpor Ürünleri

  • Ameliyat Entegrasyon Sistemleri