KATETERLER

Kategoriler

SARF MALZEMELERİ

KATETERLER

Ürodinami Kateterleri

Ürettiğimiz rektal ve sistometri kateterleri kullanım amaçlarına ve kullanılacak kişiye göre çeşitlenmektedir. 6F,7F,8F ve 10F çaplarında sistometri kateteri, 7F,8F,10F ve 12F çaplarında rektal kateter çeşitleri mevcuttur. Sistometri kateterleri ile mesane içerisindeki vesikal basınç ölçülmektedir. Rektal kateterlerde ise rektal bölgedeki karın içi basıncı ölçülmektedir.

Sulu Kateterler:

•Uzunluk: 40cm

•Miktar/Kutu: 50adet

•Balon: Latex

•Steril

•Tek kullanımlık

 

Havalı Kateterler:

•Uzunluk: 35-50cm

•Miktar/Kutu: 50adet

•Steril

•Tek kullanımlık

 

 

Anorektal Manometre ve Özefagus Manometre Kateterleri

Anorektal manometre kateterleri rektum iç basıncını ölçmek için kullanılır. Özefagus manometre kateteri, yutkunduğunuzda yemek borunuzda meydana gelen ritmik kas kasılmalarını (peristaltizm) ve yemek borusu kasları tarafından uygulanan kuvvet veya basınç miktarını ölçmede kullanılır. Kateterlerimizin kalınlıkları 12F’dir. 5 ve 9 olmak üzere lümen sayısı da çeşitlilik göstermektedir.